05538834063 0850 888 85 71 info@nvakalite.com Harita
İletişime Geçin WHATSAPP +9 05538834063

Sistem Belgelendirme

Bir kurumda çalışma sistemleri üzerine kurallar koyma ve uygulama işlemlerine standardizasyon denmektedir. Kurumsal ve sistemli çalışan bir firmanın anahtarının belli standardizasyonlar kapsamında ürün/hizmet üretebilmesi olduğu ise tartışılmaz bir gerçektir.

Detaylı İncele

ISO 9001 Her sektörden firmaya uygulanabilecek uluslar arası bir Kalite Yönetim Sistemi standardıdır. Kalite Yönetimi ise toplam kaliteden yola çıkarak tüm tarafların aynı dili konuşmaları, firmanın müşteriye dönük yüzünü ve eğilimini gösteren, sergilediği müşteri odaklılık anlayışı ile hazırlanan bir bilgi ve belge sistemidir.

Detaylı İncele

Kalite ve yönetim alanında uluslararası kaliteyi belgeleyen ISO 9001 teknik olarak verilen bir belge değil hak edilen ve başvuru esasına göre işletmelerin almaya hak kazandığı bir belgedir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nde belge almak için öncelikle fiziksel altyapı, insan kaynağı ve şart koşualn belgelere sahip olunması gerekir. ISO standartları kapsamında yeterli görülen her işletme hizmet verdiği sektör ayırt edilmeksizin ISO 9001 belgesini almaya hak kazanabilir.

Detaylı İncele

PUKİ döngüsü üzerine kurulduğunu, önce bir yazılı politikalarımızı. Sonra planlama gelir ki, açıklık, iletişim, gizlilik ile yetki ve sorumlulukları içerir.

MŞY için yönetim gerekli Bunlar, iş gücü, eğitim, donanım, malzeme, bilgisayar donanım ve yazılımı, iletişim ekipmanı, oda vs olabilir.

Detaylı İncele

Kaynaklarının sonsuz olması, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp global olduğu için şimdi tüm dünyada kabul edilmiş bir gerçektir. ISO 14001, çevre özellikleri ve doğal yapısının korunabilmesi için bir yönetim sistemidir. ISO 14001 standardı, çevre ile ilgili risk ve fırsatların daha verimli bir şekilde yönetilmesi ile ilgili alan oluşturma, sanayi kuruluşlarının bulunduğu yerlerde çevreye verdikleri zararı da en aza indirgeyip, enerji ve hammadde ihtiyacını azaltmayı hedefliyoruz. 

Detaylı İncele

TC Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 08 Mayıs 2009 da yayınlanmış bir yazı ile Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği İçinde “Sınıf 1 diğer” ve Vücut Dışında kullanılan (IV) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği İçinde uygunluk düzenlemesi yapıldı. yerleşik üretici ve ithalatçılarından 2010 yılı sonunda 13485 belgesine sahip olma zorunmasında getirildi.

Detaylı İncele

Otomotiv sektörüne yönelik Kalite Yönetim Sistemidir. TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi ISO 9000 / ISO 9001 sistemi üzerine kuruludur Otomobilimizde özel isteklerini tanımlayan bir sistemdir.

ISO TS 16949 otomotiv endüstrisi için üretim tesisi ve detay parça servis hizmeti için özel koşullar belirleyen ve global olarak bir kalite Yönetim Sistemidir. Otomotiv imalat ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemini kabul ettikleri halde bu standardı çok genel bulmuş ve kendi sektörlerinin bulunduğu yerlerde detay detaylandırılıyor yeni standartlar / Teknik özellikasyonlar geliştirmişlerdir.

Detaylı İncele

OHSAS 18001, BSI (İngiliz Standartları Enstitüsü) tarafından yayınlanmış olan "İş Sağlığı ve Güvenliği" standardıdır. 

OHSAS 18001; ISO 9000 ve ISO 14000 gibi uluslararası standartlardan farklı standartlarda standart standartlarımızda ve belgelendirme kuruluşlarının birlikte çalışmasında gerçekleştirildi ve bir ISO standardı vardı. 

OHSAS 18001 iş güvenliği ve güvenliği yönetim sistemi konusundaki gereklilikleri belirleyen uluslararası bir standarttır.

Detaylı İncele

İş dünyasının en önemki kaynağın olan bilgi ve bu bilginin teknolojiye aktarılması ile oluşan bilgi teknolojileri, gerek iş hayatında gerekse gündelik yaşantıda büyük yer tutmaktadır. Bilgi teknolojileri, internet hizmetlerinden arşivlemeye, teknik servis ve yazılım hizmetleri gibi bilgi işlem birimlerinin yapabileceği tüm hizmetleri kapsar.

Detaylı İncele

ISO 20252 Standardı ile yapılan veya yapılacak olan araştırma süreçlerinin doğru yönetilmesi, araştırmanın istenen gereksinimleri karşılaması, toplanan verilerin raporlanmasının doğru yönetilmesi en büyük özellik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Detaylı İncele

ISO 22000: 2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Global Gıda Ticaretinde Uygulaması Bir Standart Olarak orada. ISO 22000: 2005 dünya çapında güvenli gıda tedarik edilmeden önce Avrupa Birliği'nde bir yeni standarttır.

Detaylı İncele

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, bir organizasyonun potansiyel tehdit altında olduğu ürün ya da servis kesintisi gibi olumsuz durumların etkisini azaltıp üretimin dengeli bir seviyede sürdürebilmesi amacıyla düzenlenmektedir.

Detaylı İncele

  ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi uluslararası geçerliliği olan bir belgedir. Bu belgeye sahip olan kurum ve kuruluşlar, kendi gizli verilerini ve müşterilerinin sadece kendileriyle paylaştığı özel bilgileri, küresel anlamda koruma altına almış demektir. Bunun yanında, bu belgeye sahip olmak bazı kurumlar için opsiyonel olabilirken, bazı kurumlar içinse yasal bir zorunluluktur.

Detaylı İncele

Günümüzde artan rekabet koşullarında firmalar sürekli olarak pazar paylarını artırmaya yönelik, bir yandan da maliyetlerini düşürmeyi hedefliyorler. Tedarik zinciri, işte o zaman süreci girer ve hammadde temini ile başlayıp, ürün ve hizmetin farklı ulaştırma yöntemleriyle son zamanlarda ulaştırılıyor, aralarında, birliklerin içinde ve süreçler dizisi olarak tanımlanabilir.

Detaylı İncele

Enerji tüketimen kuruluşlar için enerji kayıpları ve enerji maliyetlerlerini en aza indirgemek etmenin en etkin yolu enerjiyi kullanmaktır. Enerjiyi verimli kullanmak için en iyi yol ise enerjiyi etkin. ISO 50001 standardı, kuruluşlara sürekli olarak politika üretme (amaçların usulüne uygun şekilde), eylem planlama, eylemler uygulama ve sonuçları kontrol etme, ilerlemeyi izlemeye devam etme ve şartlara göre planlama ve işleme sistemini gitmeden geçmesi için sistematik planlama sunan bir standartttır. 

Detaylı İncele

GMP (İyi Üretim Uygulamaları), gıda ilaç tıbbi cihaz ve medikal ve kozmetik alanlarında üreticinin yüksek kalitede ve yasal koşullarda üretim yapmasını sağlayan asgari şartların güvencesidir.

Detaylı İncele

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standardı, işletmelerin kurumsal yapısına odaklanarak işletmelerin ve paydaşlarının iş sağlığı ve güvenliği konusundaki beklentilerine cevap veren, uluslararası platformlarda geçerliliği olan bir standart sistemidir.

Detaylı İncele

AS 9100 Standardı; AS 9100 Havacılık Uzay ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sistemler, bu sektörde yaygın olarak kabul edilen ve havacılık uzay ve savunma endüstirisi için standartlaşmayı hedefleyen bir kalite yönetim standardıdır.

Detaylı İncele

ASC ve MSC'nin birincil sorumluluğu ve hedefi sorumlu deniz ve tatlı su yetiştiriciliği ile deniz ürünleri avcılığı (balıkçılık) için global standartları yönetmek ve oluşturmaktır. ASC ve MSC Belgelendirme programları küresel çapta yetiştiricilik ve balıkçılık için saklama ve zincir standartlarının oluşturulmsaını sağlar. Kültürü yapılan su ürünleri ASC etiketi ile avcılığı yapılan deniz ürünleri ise MSC standardına uygun olarak etiketlenir ve izlenebilirliği sağlanır.

Detaylı İncele

ISO 55001 Varlık Yönetim Sistemi “Bir kuruluşun varlıklarından değer tahakkuk ettiresi için giriştiği koordineli faaliyetler” olarak tanımlanmıştır.

Detaylı İncele

IFS Standartları şu anda, tedarik zincirinin tüm kısımlarına dahil olan paydaşlar için geliştirilmiş olan sekiz standardı içermektedir. Tüm standartlar, kullanıcılara gıda ve/veya ürün güvenliğine ilişkin yasal hükümkeri uygularken yardımcı olan ve gıda, ürün güvenliği ve kalite konularında aynı kurallar sağlayan süreç standartlarıdır. 

Detaylı İncele

Global Organik Teksil Standardı (GOTS), organik elyaflardan yapılan tekstiller için dünyanın önde gelen işleme standardı olarak kabul edilmektedir. Tüm organik tekstil tedarik zinciri boyunca üst düzey çevresel kriterleri tanımlar ve aynı zamanda sosyal kriterlere uyumu da gerektirir.

Detaylı İncele

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı, bir kuruluşta iş verenin ya da yönetici kadronun çalışanlara adil davranma konusunda asgari çalışma koşullarını sağlayıp sağlamadığını belirlemek için uygulanan bir standarttır.

Detaylı İncele

ISO 31000 Risk Yönetimi Standardı, geniş kapsamlı ve uzun hedefli ilkeler saptayarak şirketlerin risk analizlerini ve değerlendirmelerine rehber olan uluslararası bir yönetimsel standarttır.

Detaylı İncele

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk yönetim sistemi, işletmeler, faaliyet gösterdikleri toplum ve çevre ilişkileri, etkin bir şekilde çalışmaya devam edebilmeleri için kritik bir faktördür.

Detaylı İncele

UL Belgesi (Underwrites Laboratories Inc.) kuruluşun kendi geliştirdikleri güvenlik standartlarına uygun olan mamullere verilmektedir. UL Inc. dünya çapında 62 adet laboratuvarı, test ve sertifikasyon tesisi ile ürün güvenliği belgelendirmesi alanında hizmet vermektedir.

Detaylı İncele

Bilindiği üzere, konu tıp olunca güvenlik ve kaliteden ödün verme lüksü yok. Aynı durumda tıbbi cihazların üretimi, tasarımı ve çalışması yönünden de geçerli. Bu nedenle ISO 13485 gibi kalite yönetim sistemleri üretimin her aşamasında cihazların beklenen performansı gösterdiklerin emin olmaya yarıyor. Bir diğer deyişle kalite yönetim sistemi ile tıbbi cihazların her açıdan sorunsuz olması hedefleniyor.

Detaylı İncele

Çevre yönetim sistemi olarak da bilinen ISO 14001, doğayı ve çevreyi koruma adı altında tasarruflarda bulunma anlamını taşımaktadır. Bu belgeye sahip olan kurum ve kuruluşlar, çevre sorumluluklarına karşı daha bilinçlidir ve bu sorumlulukların altından kalkmak için çabalarlar. ISO belgesi aynı zamanda maliyet tutumunda da yardımcı sayılmaktadır.

Detaylı İncele

BSCI Belgesi şirketlerin sosyal alanda yüklendikleri sorumlulukların farkına varmalarını sağlamaktadır. Bu sayede, çağdaş ve modern dünyanın gerekliliklerine karşı, kurumsal duruş sergilenmektedir. Özellikle global tedarik zincirinde yer alan fabrika ve çiftlik gibi unsurların da dahil edildiği sosyal uygunluk ve iyileştirmeleri konu almaktadır.

Detaylı İncele

SEDEX aynı zamanda global pazarda, binlerce üye şirket bulunan bir organizasyonun adıdır. SEDEX’in 150 farklı ülkeden, 50.000 üzerinde üye şirketi vardır. Üye sayısı ve ortaklık kurduğu coğrafyalar göz önüne alındığında, yine Dünya’nın en geniş veri tabanlarından birine sahiptir. SEDEX Belgesi sahibi on binlerce firma işçi hakları, sağlığı ve güvenliği, çevre ve iş etiği konularında kurumsal gelişim göstermektedir.

Detaylı İncele

ISO 22483 Standardı'nın Dokümanı, tatmin edici (memnuniyet verici). Bu standardın dokümanı fiyatları için; personel, hizmet, etkinlikler, eğlence aktiviteleri, emniyet ve güvenlik, bakım, temizlik, tedarik yönetimi ve konuk memnuniyeti (tatmini) ile ilgili kalite gereklilikleri.

Detaylı İncele