05417812781 0850 888 85 71 info@nvakalite.com Harita
İletişime Geçin WHATSAPP +9 05417812781

Ürün Belgelendirme

Ürünlerin geliştirilmesi güvence alımı almak için gerekli evsafı ve ilgili ölçü ve teorik standartlar, sürekli aynı kalitenin sürdürülebilmesi için kalite güvence sistemlerini içeren ürün güvenliği mevcuttur. Test etmek belgelendirirken, yapı malzemeleri gibi ürünlerde de ürün analizinde test / test 'leri yerinde Üretim yönetim sistemi ve kalite güvence sistemlerini uygulayarak belgelendirebilir.

Detaylı İncele

Ürün Belgelendirme Başvuru Formu

CE işareti, “Avrupa'ya Uygunluğu”, ürün grubunun ya da bir ürün grubunun, Avrupa Birliği'nin Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Tüketicinin Korunması konularında oluşturulmuş bir ürün direktifleri ve temelde temel özelliklere uygun şekilde yapılmıştır. 1993'te yapılan 93/68 / EEC direktifiyle tüm Avrupa Birliği ülkelerinde CE İşaretlemesi kullanılarak kullanılmaya başlanmıştır.

Detaylı İncele

Özellikle son yıllarda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Müslüman müşterilerin tükettikleri ürünlerin içeriklerine yönelik kaygıları git gide artmaktadır. Müslüman tüketici ilgi duyduğu, satın aldığı herhangi bir ürünün helal olup olmadığını merak edip sorgulamakta ve kararını helal sertifikası olan ürünlerden yana kullanmaktadır. Bu alandaki çalışmalar da artan talebe ve piyasadaki ürün çeşitliliğine bağlı olarak hız kazanmıştır.

Detaylı İncele

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) ise; bir cihaz veya sistemin, elektromanyetik ortamda bir girişime neden olmadan ve bir girişimden etkilenmeden çalışması olarak açıklanabilir. Cihaz ve sistemlerin bu şekilde çalışmasının devam etmesi (yani hem birbirini etkilememesi hem de etkilenmemesi) için yapılan çalışmalara ise EMC Çalışmaları gibi tanımlama yapılabilir. Sonuç olarak hedef; cihaz veya sistemin çalışırken diğer cihaz veya sistemleri etkilememesi ve onların çalışmasından etkilenmemesidir.

Detaylı İncele

Kağıt üretiminde kullanılan boyar maddeler ve kimyasallar sağlığa ve çevreye zarar vermemelidir. Dolayısıyla test edilerek sağlığa ve ekolojiye uygun olduğunun kanıtlanması gerekmektedir.

Detaylı İncele

Reach Belgesi, AB'ye yılda 1 ton veya daha fazla miktarda ithal edilen kimyasal maddeler için istenen bir belgedir. Genel olarak “yılda 1 ton ve üzeri miktarlardaki bazı kimyasal maddelerin imalatı, piyasaya arz edilmesi veya maddenin kendi halinde, karışım veya eşya içinde kullanımını ve karışımların piyasaya arzını” kapsar.

Detaylı İncele

Satınalma kuruluşları, EcoVadis Belgesi ile günlük iş uygulamalarına (satıcı kaydı, uyumluluk, kaynak sağlama, tedarikçi performansı ve ilişki yönetimi gibi) kolayca entegre edebilirler. Bu sayede şirketler, organizasyonlarını sürdürülebilir tedarik kararları almaya daha çok teşvik ederken, uyumlu hale getirilen ticari ortaklarını olumlu bir yöne sevk edebilir.

Detaylı İncele

Sosyal kriterleri baz alarak, tedarik zincirinde bütüncül bir yaklaşımla, çevre duyarlılığı yüksek organik materyal kullanımını ilke edinmiştir. Tüketici sağlığı ve çevrenin korunması amacıyla, sosyal sorumluluk bilinci ve gerekliliklerinin geniş ölçekte yerleşmesi için farklı güncelleme, araştırma ve geliştirmeler devam etmektedir. GOTS tarafından sunulan kalite güvencesi, bağımsız sertifikasyon ile sağlanır.

Detaylı İncele