05417812781 0850 888 85 71 info@nvakalite.com Harita
İletişime Geçin WHATSAPP +9 05417812781

Ürün Belgelendirme

CE İşareti ( Belgesi / Sertifikası )

CE işareti, “Avrupa'ya Uygunluğu”, ürün grubunun ya da bir ürün grubunun, Avrupa Birliği'nin Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Tüketicinin Korunması konularında oluşturulmuş bir ürün direktifleri ve temelde temel özelliklere uygun şekilde yapılmıştır. 1993'te yapılan 93/68 / EEC direktifiyle tüm Avrupa Birliği ülkelerinde CE İşaretlemesi kullanılarak kullanılmaya başlanmıştır.

CE işareti bir kalite işareti değildir. Bu işaretlenmiş satıldı pazarda yasal olarak yer alabiliyor ve istediğin herhangi bir uygunsuzluk durumunda, üretici firma tarafından koşulsuz geri çekilebiliyor. CE İşareti, bir çeşit ürün pasaport işlevini görür, kalitenin başladığı seviyeyi görür. Mamuller emniyetsiz olarak, nitelenir ve piyasaya arz edilmezler, kalite kalitesiz olarak kabul edilirler,

Dış ticaret açısından, şu an sayısı 25’i bulan Yeni Yaklaşım Direktiflerinden biri veya bir kaçı kapsamına giren bir ürünün CE İşareti taşımadan Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihracatı mümkün değildir.

İç pazar açısından da zorunlu uygulamaya girmiş bulunmaktadır. Ürün yönetmelikleri kapsamına giren ürünlerden CE İşareti taşıması gerektiği halde taşımayan ürünlerin ülkemiz piyasasına sürülmesi de mümkün bulunmamaktadır.

3.Dünya ülkesindeki bir imalatçı aynı Üye Ülke dahilindeki bir imalatçı gibi ürünü AB pazarına sürerken CE işareti (belgesi) almak zorundadır. Yeni yaklaşım direktiflerine göre ürününü tasarlamalı, üretmeli ve gerekli uygunluk değerlendirme prosedürlerini gerçekleştirmelidir.

Eğer üretici ya da üreticinin temsilcisi Avrupa Birliği içinde değilse, bu sorumluluğu ithalatçı yerine getirmek zorundadır. Yani 3. ülkelerden yapılan ithalatlarda CE İşareti (belgesi) sorumluluğu ithalatçı firmaya aittir. Bir başka deyişle, firmalar ithal ettikleri ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu garanti etmek zorundadır.

Üreticinin bu işareti ürüne iliştirmesi için çeşitli alternatifler sunulmuştur. Bunlardan biri düşük riskli ürün grupları için olanıdır. Güvenlik açısından düşük riskli ürün gruplarında yer alan ürünlerde işaretin ürüne iliştirilmesinden üretici sorumludur. Bu nedenle, üretici uygunluk değerlendirmesini yaptıktan sonra bir normuna uygun bir beyanname yayınlayarak; ürünün zorunlu güvenlik, sağlık, çevre ve tüketici koruma standartlarına uyduğunu belirtir.

Yüksek riskli ürünler için üreticinin beyannamesi yeterli değildir. Böyle bir durumda ürünlerin, mutlaka, onaylanmış kuruluşlar tarafından test edilmesi gerekmektedir. Onaylanmış kuruluşun incelemesi sonucunda üretici, CE işaretine ürününe koyabilir

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NASIL OLUNUR?

Türkiye’de faaliyette olan 10’un üzerinde onaylanmış kuruluş vardır.Bir test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşunun “onaylanmış kuruluş” olabilmesi için tek şart ilgili yönetmeliklerdeki gerekliliklerin yerine getirilmesidir. Onaylanmış kuruluş olmak isteyen test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşu ilk olarak 23 ürün grubundan faaliyet göstermek istediği alanlarda teknik yapılanmayı hazırlar.

Bu teknik yapılanmanın esası; 17.1.2002 tarih ve 24643 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik, ilgili ürün grubuna ait yönetmelik ve gene ilgili ürün grubunun bağlı olduğu Bakanlık tarafından hazırlanan tebliğlerdir.

Altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra hazırlanan teknik dosya ile ilgili Bakanlığa başvurulur. Bakanlık gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, imzalanan protokol gereği başvuruyu Türk Akreditasyon Kurumu’na (TÜRKAK) yollar. TÜRKAK başvuruyu inceledikten sonra olumlu/olumsuz veya sadece görüş bildiren raporunu Bakanlığa iletir. Bakanlık bu raporu da göz önüne alarak karar verir.Bakanlık en son onaylanmış kuruluş isimlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (DTM) bildirir. DTM’de AB Komisyonuna iletir.

Onaylanmış kuruluş AB tarafından da onaylandı ve AB Resmi Gazetesi'nde ismi yayınlandı sonra faaliyete geçebilir.

BELGELENDİRME DANIŞMANLIĞI İÇİN HANGİ YOL İZLENMEKTEDİR?

Müşteri başvurusu alındıktan sonra gerekli bilgi temin edilir. Onaylanmış kuruluş gerekip gerekmemesine göre bir fiyat araştırması yapılır ve firmaya teklif gönderilir. Bu aşamada işlemin olumlu veya olumsuz sonuçlanmasına göre gelecek gelecek belirleyici. Şayet teklif onaylanırsa yaptığımızdan sonra gerekli olanlardan tamamlanır ve teknik dosya hazırlanırken ürüne CE işareti vurulur

Teklif İsteyin

Bilgileriniz firmamızın özel ve gizlilik politikasına göre kesinlikle gizli tutulur.
NVA Kalite teklif formunuzu doldurup buradan gönderebilirsiniz.