05417812781 0850 888 85 71 info@nvakalite.com Harita
İletişime Geçin WHATSAPP +9 05417812781

Ürün Belgelendirme

EcoVadis Belgesi Nedir ?

            EcoVadis Belgesi küresel bir bulut tabanlı SaaS platformu aracılığıyla sunulan, şirketlerin bütünsel Kurumsal Sosyal Sorumluluk (Corporate Social Responsibility) derecelendirme hizmetidir.

            EcoVadis Belgesi ve derecelendirmeleri ticari olmayan amaçlarla yürütülen birçok faaliyeti konu alır. İşçi ve İnsan Hakları, Ekoloji, Etik, Sürdürülebilir Tedarik etkileri bu konulara örnek olarak sıralanabilir. Her şirket ilgili alanlarda uygunluk açısından derecelendirilmelere tabi olur.

            Kanıta dayalı bu değerlendirmeler, kolayca okunabilen puan kartlarına göre düzenlenmiştir. Kartlar 0 ila 100 arasında puanlanır. Ayrıca altın, bronz ve gümüş madalya sistemi (uygun yerlerde) uygulanabilir. Bu kanıt temelli değerlendirmeler ışığında şirketler güçlü ve zayıf yönleri hakkında fikir sahibi olur. Böylece EcoVadis Belgesi ışığında geliştirilmesi gereken yönlere yönelik çalışma imkânına sahip olurlar. EcoVadis Belgesi şirketlerin düzeltici icraat planları yapmalarını ve sürdürülebilirlik çalışmalarını geliştirmelerine yardımcı olur. Dolayısıyla EcoVadis sayesinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) performansının yükseltilmesine odaklanabilirler.

            Küresel tedarik zincirinde sürdürülebilirlik sağlamak adına çok uluslu dünya devi şirketler EcoVadis ile ortaklık yapmaktadır. Böylece aynı endüstride iş yapan diğer firmalar da kendilerini dev şirketlere göre ayarlar. Birbirleriyle her açıdan yarış halinde olan firmalar, EcoVadis Belgesi ve derecelendirmeleri açısından da sektörel iyileşmeyi tetiklemiş olurlar.

             Enterprise Aboneliği ve ilişkili servisler sayesinde şirketler; dış kaynaklı sürdürülebilirlik yönetim platformuna kavuşur. Bu platform sayesinde büyük organizasyonlar ticari ortaklarının test edilmesine olanak tanır. Sürekli gelişimi sağlayacak şekilde iş ortaklarının performansları yönetilebilir.

             Satınalma kuruluşları, EcoVadis Belgesi ile günlük iş uygulamalarına (satıcı kaydı, uyumluluk, kaynak sağlama, tedarikçi performansı ve ilişki yönetimi gibi) kolayca entegre edebilirler. Bu sayede şirketler, organizasyonlarını sürdürülebilir tedarik kararları almaya daha çok teşvik ederken, uyumlu hale getirilen ticari ortaklarını olumlu bir yöne sevk edebilir.

EcoVadis Belgesi Süreçleri Nelerdir ?

            Temmuz 2018 rakamlarına göre, 12.000'den fazla tedarik ve CSR uzmanını temsil eden yaklaşık 300 çokuluslu işletme Ecovadis’i tercih etti.

            Bahsi geçen kuruluşlar küresel tedarikçi tabanını veya seçilen iş ortaklarını değerlendirmek ve izlemek için EcoVadis Belgesi talep etti. EcoVadis veri tabanı bugüne kadar 150 ülke, 190 sektörde 50.000'den fazla kuruluşu değerlendirdi.

 1. 1.     Kayıt

            Kayıt işlemi sırasında, tüzel kişiliğin adı, yeri, büyüklüğü ve endüstrisi dâhil olmak üzere şirketiniz hakkında genel bilgi sağlamanız istenecektir. Bu bilgiler, size özgü anket ve formların hazırlanmasında yardımcı olduğu için ayrıca önemlidir.

            Şirketiniz EcoVadis Belgesi değerlendirmesine katılmaya davet edildi ise, şirketinizin kaydı için e-posta yoluyla ulaştırılan bağlantıyı takip etmek gerekecektir. Bu, değerlendirme talep eden şirketin ilerlemeniz konusunda bilgilendirilmesini ve değerlendirme sonuçlarınız tamamlandığında otomatik olarak sonuçları görmelerini sağlamaktadır.

 1. 2.    Anket

            EcoVadis Belgesi için size özel hazırlanan ankete, tarafınıza gönderilen bir bağlantıdan şifrenizi belirledikten sonra erişebilirisiniz.

            Anketin özellikleri;

 

            Yanlış cevap (ya da soru) diye bir şey yok:

            Şirketinize özgü anket şirketinizin büyüklüğü, konumu ve endüstrisi baz alınarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk konularını ele alır. Anketler şirketinizin hangi noktalarda inovatif şekilde yola devam ettiğini ve beklentilerin üstünde olduğunu bildirecek esnekliğe sahiptir. Bir sorunun uygun olmadığını düşünüyorsanız, "Bilmiyorum" veya "Uygulanamaz" seçeneğini işaretlemekte özgürsünüz. Seçenekler arasında derin kararsızlıklar yaşıyorsanız belki de ekibinizle istişare için vakit gelmiş demektir.

            EcoVadis Belgesi için Destekleyici belgeler: Anketin doldurulduğu süreçte bazı destekleyici belgeler talep edilir. Bu destekleyici belgeler, şirketinizin Kurumsal Sosyal Sorumluluk açısından EcoVadis Belgesi analistleri tarafından onaylanmasında önemli rol oynarlar. Belgelerin tamamı “gizlilik ilkesi” uyarınca incelenmekte ve talep eden şirket ile paylaşılmamaktadır. Yalnızca uygun sorulara referans olarak verilen ilgili belgelerin değerlendirme açısından faydalı olduğunu atlanmamalıdır. Anketin farklı bölümlerinde, farklı talepler olabileceğinden tekrar gözden geçirmeyi unutmayın. Bu noktada, organizasyonun büyüklüğü, CSR olgunluğu ve talep edilen bilgilere erişim gibi faktörlere bağlı olarak anketin tamamlanması birkaç saat ile birkaç gün aralığında süre alabilir.

 1. 3.    Ekspert Analizi

            Anketi ve destekleyici belgeleri gönderdikten sonra, CSR EcoVadis Belgesi analistleri cevapları ve destekleyici belgeleri değerlendireceklerdir. Ekspert analizi süreci, şirketinizin sunumunun sadeliği ve gönderilen belge sayısına bağlı olarak altı ila sekiz hafta aralığında tamamlanabilmektedir.

            Bir şirketin Kurumsal Sosyal Sorumluluk yönetim sistemlerini değerlendirmek için kullanılan EcoVadis Belgesi metodolojisi, Global Reporting Index (GRI), ISO 26000 ve Global Compact'ın örnek ilkeleri başta olmak üzere farklı uluslararası standartlara dayanmaktadır.

 1. 4.    EcoVadis Belgesi Sonuçları

            Puan kartınız yayınlandığında, bir e-posta bildirimi alacaksınız ve puan kartı EcoVadis Belgesi panelinizde görünür olacak. Bir ticaret ortağı tarafından değerlendirilmeye davet edildiyseniz, puan kartınız anlık olarak ortağınızla paylaşılacaktır. Puan kartı geçerliliğini korurken, sonraki talepler platform aracılığıyla yerine getirilebilir. Puan kartları, yayın tarihinden itibaren 12 ay boyunca geçerlidir ve platform dışında Premium veya Kurumsal bir abonelikle paylaşılabilir.

CSR- Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir ?

            Kurumsal Sosyal Sorumluluk terimi, iş faaliyetlernde uygulanan sürüdürülebilir iyileşme unsurlarını ifade eder. ISO 26000 standardna göre tanım şu şekildedir:

            Şeffaf, etik davranışlarla kuruluşun karar ve faaliyetlerinin toplum ve çevre üzerindeki etkilerine karşı sorumluluğu;

 • Sağlık ve toplumun refahı dâhil, sürdürülebilir iyileşme, gelişime katkıda bulunur
 • Tarafların beklentilerini dikkate alır
 • Yasalara ve uluslararası davranış normlarına uygun şekilde,organizasyon boyunca bütünleşir uygulanır.

            ISO 26000 tarafından ­öne çıkarılan 6 temel husus:

 • İnsan hakları
 • Emek uygulamaları
 • Çevre / Ekosistem
 • Adil işletme uygulamaları
 • Tüketici sorunları
 • Topluluk Gelişimi ve Katılımı

Teklif İsteyin

Bilgileriniz firmamızın özel ve gizlilik politikasına göre kesinlikle gizli tutulur.
NVA Kalite teklif formunuzu doldurup buradan gönderebilirsiniz.