05417812781 0850 888 85 71 info@nvakalite.com Harita
İletişime Geçin WHATSAPP +9 05417812781

Blog

IFS Broker Denetimi

IFS Brokerliği

Tedarik zinciri küreselleşmesi çoğaldıkça, hammadeler ve ürünler yeni yollardan ve kaynaklardan tedarik etme ihtiyacı hızla artmaktadır. Bu bağlamda komisyoncular, acenteler, ithalatçılar üreticileri ve perakendecileri bir araya getirme de önemli bir unsurdur. IFS Broker, üretim ve dağıtım arasındaki boşluğu doldurmak ürünlerin güvenliğini ve kalitesini sağlamak için kurulmuştur. Ticari ortaklar; broker, acenteler ve ithalatçıların ürün gereksinimlerini üreticilere iletmelerini ve bu şartnamelerin anlaşılmasını ve uygulanmasını beklemektedir.

Standart, tedarikçilerin ürün güvenliği ve kalite gerekliliklerine uygun olarak çalışması için hizmetlerinde uygun önlemleri alıp almadıkların emin olmak için ilgili tarafları kontrol eder. Komisyoncuların, acentelerin ve ithalatçıların, tedarikçilerinin bu konulara uygunluğunu da izlemeleri gerekmektedir ki; böylece tedarik edilen ürünler yasal ve sözleşmeye yönelik şartnamalere uygun olsun.

Kapsamları

Gıda / HPC / Paketleme Brokerleri

Ticaret Ajansları

İthalatçılar

IFS Broker denetimleri, bağımsız akredite ve onaylanmış belgelendirme kuruluşlarının denetçileri tarafından titizlikle yapılır.

Standart, aşağıdaki konuları içermektedir.

Üst yönetim sorumluluğu

Kalite ve ürün güvenliği yönetim sistemi

 • Kaynak yönetimi
 • Planlama
 • Hizmet Süreci
 • Ölçümleri, Analizler
 • Gerekli İyileştirmeler
 • Ürün Savunması

IFS Broker Hedefleri Nelerdir?

Tek tip bir değerlendirme sistemi ile ortak bir standart oluşturmak Akredite ve nitelikli belgelendirme kuruluşları ve denetçilerle çalışılması tedarik zinciri boyunca karşılaştırılabilirliği ve şeffaflığı sağlamak, hem tedarikçiler hem de satıcılar için maliyet ve zamandan tasarruf etmesini sağlamak.

IFS Faydaları Nelerdir?

Programın faydaları IFS sertifikası, kalite, gıda güvenliği ve müşteri memnuniyeti konularında mükemmellik için çaba gösteren ve pazar yerlerinde rekabet avantajı arayan şirketlere bir dizi önemli fayda sunabilir.

 • Tedarikçilere ve ürünlere güven
 • Tedarikçiye ulaşmada daha az zaman harcanması
 • Ürünlerin şartname dışında veya iade edilmesi için daha az zaman harcanması
 • Durum tespiti savunması
 • Aynı anda çeşitli farklı denetimleri birleştirerek bireysel denetim maliyetlerini düşürme
 • Standartlar ve prosedürlerle ilgili yönetim ve personel arasında iletişim
 • Gıda düzenlemelerine uyumun gözlenmesi
 • Kaynakların etkin kullanımı
 • Müşteri denetimlerine duyulan ihtiyaçta azalma
 • Bağımsız üçüncü taraf denetimleri
 • Aynı anda çeşitli farklı muayeneleri birleştirerek zamandan tasarruf
 • Yüksek kaliteli ve güvenli ürünlerin komisyoncusu olarak iş itibarını arttırma
 • Üçüncü taraf denetimleri gerektiren müşterilerle ticaret yapabilme olanağı
 • En yüksek standartlara uyumu göstermek için IFS logosu ve sertifikasının kullanılması