05417812781 0850 888 85 71 info@nvakalite.com Harita
İletişime Geçin WHATSAPP +9 05417812781

Blog

ISO 10002 Müşteri Şikayetlerinin Ele Alınması Bilgilendirme Eğitimi

ISO 10002 MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİNİN ELE ALINMASI SERTİFİKALI TEMEL EĞİTİMİ

Eğitim Amacı

İyi bir Şikayet Yönetimi Sistemi, başarılı işletmeler için müşterilerin gereksinimlerini yönetmek ve markalarını korumak açısından önemli gerekliliklerden biridir. ISO10002 standardı, bunu sağlamayı hedefleyen kuruluşlara yönelik kılavuzluk bilgilerini içerir.
Bu eğitim programı, müşteri memnuniyeti ve müşteri şikayetlerinin yönetimi kavramları konusunda katılımcılara yeni ufuklar açmayı ve ISO 10002 standardı şartlarını açıklamayı hedefler.

Eğitim sonunda katılımcılar, Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemleri konusundaki temel kavramları ve yaklaşımları, ISO 10002 standart şartlarını öğrenmiş olacaklar, sistemin kurulumu, işletilmesi ve geliştirilmesi konusunda deneyim sahibi olacaklardır.
Eğitim, tamamen interaktif ve paylaşıma açık bir şekilde gerçekleştirilmekte olup, modern eğitim metodları ve hızlandırılmış öğrenim teknikleri uygulanmaktadır. Bu sayede katılımcılar sadece teorik bilgilere sahip olmakla kalmayıp, sistemin kurulması, uygulanması ve belgelendirilmesi konularında deneyim kazanmakta, eğitim sonrasında bilgiyi uygulayabilir ve etkin kullanabilir hale gelmektedir.

Eğitim İçeriği

 • Kalite ve Kalite Yönetimi Kavramı
 • Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Kavramı
 • Kalite sistem standartları
 • ISO 10002 standardının gelişimi
 • ISO 9000 Standartlarıyla ilişkiler
 • ISO10002 standart şartları
 • Giriş
 • Kapsam
 • Atıf yapılan standartlar/dokümanlar
 • Terimler ve tarifler
 • Kılavuzluk prensipleri
 • Şikayetleri ele alma çerçevesi
 • Planlama ve tasarım
 • Şikayetleri ele alma prosesinin çalıştırılması
 • Sürdürme ve iyileştirme

Müşteri Şikayetleri Yönetim Sisteminin kurulması
Uygulamada dikkat edilmesi gerekli noktalar
Uygulama örnekleri
Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
ISO10002 sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi
gibi konulardaki teorik bilgileri, örnek olayları, yaşanmış tecrübeleri, tartışma konularını, soru ve cevapları içermektedir.