05417812781 0850 888 85 71 info@nvakalite.com Harita
İletişime Geçin WHATSAPP +9 05417812781

Blog

ISO 50001 Belgesi


ISO 50001 Belgesi Nedir?

Enerji Yönetim Sistemleri için oluşturulmus Enerji ile ilgili gereksinimler, yönetimi uygulanması ve bakımı da dahil olmak üzere tasarlanmış bir yönetim Sistemi standardıdır. Standard Uluslararası Standardizasyon Kurumu (ISO) tarafından oluşturulmus bir standarttır.

Enerji performansının sürekli iyilestirilmesi ve enerji verimliliğini saglamak amaçlanmıstır. ISO 50001 Haziran 2011 yılında ISO kurumu tarafından yayınlanmıstır. Konumu ve büyüklügü ne olursa olsun tüm kurumlara uygulanabilir,bir standarttır.

ISO 50001 belirgin hedefi Enerji Performansı Yönetimidir.Kurum sayısal hedefler koyar ve bu hedefleri gerçeklestirmek için birtakım faaliyetler planlar.

Neden ISO 50001 ?

Standardın temel amacı enerji performansı ve verimliliğini arttırmak ve enerji azaltma fırsatlarının belirlenmesi ve çevresel süreçlere yardımcı olmaktır.

Enerji yönetimi kuruluşların enerji verimliliğinin dışında sera gazının salınımı ile ilgili çevresel iklimin korunmasına da yardımcı olmaktadır.

ISO 50001 Standardı

ISO yönetim sistemi standartların uygun olarak tasarlanmış bir standarttır. ISO 9001 ve 14001 standartlarına kolayca entegre edilebilir bir

standartır. Güncel versiyon ISO 50001:2011 dir.

ISO 50001 standardının 7 temel maddesi vardır,

  • Genel koşullar
  • Yönetimin Sorumluluğu
  • Enerji politikası
  • Enerji eylem planı
  • Uygulama ve operasyon
  • Performans denetimleri
  • Yönetim gözden geçirme

Standardın İşleyişi

ISO 50001 kuruluşlara enerji yönetimi ile ilgili bir çerçeve sunar,

Enerji verimliliği için politika geliştirmek

Politikanın karşılanması için hedeflerin saptanması

Enerji kullanımı ile ilgili verileri kullanma

Sonuçları ölçmek

Politikanın etkinliğini ölçme

Enerji Yönetimini sürekli geliştirme