Tehlikeli Maddeler, gıda, ilaç, kozmetik üretimi ile eczacılık ürünlerinin satışı ve dağıtımı için kamuya veya tüketiciye sunumu esnasında herhangi bir risk faktörü olmamasını sağlamak için yerine getirilmesi gereken koşulları sağlamak için ülkemizde ilgili bakanlıklar tarafından şart koşulan asgari gerekliliklerdir.

Laboratuvarlarda İyi Laboratuvar Uygulamaları, kliniklerde  iyi klinik uygulamaları, imalathanelerde iyi üretim uygulamaları Türk ve yabancı belgelendirme kuruluşlarınca GMP Belgesi olarak belgelendirilmektedir.
Belgelendirmede kullanılan standart ise ISO 22716 İyi Üretim Uygulamaları Standardıdır.