05417812781 0850 888 85 71 info@nvakalite.com Harita
İletişime Geçin WHATSAPP +9 05417812781

Blog

Ortam Toz Ölçümü Maruziyet Sınır Değerleri

EK-1 (*)(**)

TOZ MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ TABLOSU
Maddenin Adı CAS No (1) Toplam Toz MiktarıTWA/ZAOD (mg/m3) (2) Solunabilir Toz MiktarıTWA/ZAOD(mg/m3) (2)
Alfa-alumina 1344-28-1 15 5
Aluminyum Metal 7429-90-5 15 5
Amonyum sülfamat 7773-06-0 15 5
Bakır tozu 7440-50-8 1
Baryum sülfat 7727-43-7 15 5
Benomil 17804-35-2 15 5
Bizmut tellurit 1304-82-1 15 5
Bor oksit 1303-86-2 15
2-Chloro-6 (trichloromethyl) pyridine 1929-82-4 15 5
Çinko oksit 1314-13-2 15 5
Çinko siterat 557-05-1 15 5
Clopidol 2971-90-6 15 5
Disiklopentadien demir 102-54-5 15 5

 

Ferbam 14484-64-1 15
Ferro vanadyum tozu 12604-58-9 1
Gümüş 7440-22-4 0.1
Grafit, sentetik 15 5
Jips 13397-24-5 15 5
Kalsiyum Karbonat(Mermer) 1317-65-3 15 5
Kalsiyum Karbonat (Kireçtaşı) 1317-65-3 15 5
Kalsiyum hidroksit 1305-62-0 15 5
Kalsiyum silikat 1344-95-2 15 5
Kalsiyum sülfat 7778-18-9 15 5
Kaolin 1332-58-7 15 5
Keten 463-51-4 0.5 0.9
Kobalt metali, tozu ve buharı 7440-48-4 0.1
Magnezit 546-93-0 15 5
Malatiyon 121-75-5 15
Methoxychlor 72-43-5 15
Molibdenyum (Mo olarak)Çözünebilir Bileşikler 7439-98-7 5
Molibdenyum 7439-98-7 15
Nişasta 9005-25-8 15 5
Odun tozu 5
Paraquat 4685-14-7 0.5
Pamuk tozu (Çırçır, hallaç, iplik) 0.5
Pamuk tozu (Dokuma) 0.75
Pamuk tozu (Konfeksiyon) 1
Paratiyon 56-38-2 0.1
Pentaeritritol 115-77-5 15 5
Pikloram 1918-02-1 15 5
Paris alçısı 26499-65-0 15 5
Platinyum ( Pt)Çözünebilir tuzları 7440-06-4 0.002
Portland çimentosu 65997-15-1 15 5
Rouge (Demir III- oksit) 15 5
Sakkaroz 57-50-1 15 5
Selüloz(kağıt tozu) 9004-34-6 15 5
Silikon 7440-21-3 15 5
Silikon karbür 409-21-2 15 5
Tahıl (yulaf, buğday, arpa…) 10
Tantal, metal ve oksit toz 7440-25-7 5
Tellüryum ve bileşikleri (Te olarak) 13494-80-9 0.1
Temephos ( O,O′-(thiodi-4,1-phenylene) bis(O,O-dimethyl phosphorothioate) 3383-96-8 15 5
4,4′-Tiyo bis (6-tert Butil-m-kresol) 96-69-5 15 5
Titanyum dioksit 13463-67-7 15
Vanadyum (V2O5 toz olarak) 1314-62-1 0.5
Zımpara 12415-34-8 15 5

ÖZELLİĞİ OLAN KAYAÇ VEYA MİNERALLER MARUZİYET EŞİK SINIR DEĞERLERİ

                                                                     

Kayaç-mineral TWA
Asbest 0,1 lif / cm3
Silika (Kristal Yapıda)
Kuvars (Solunabilir)   10mg/m3   
%SiO2+2
Kuvars (Toplam)   30mg/m3   
%SiO2+2
Kristobalit :Formülle hesaplanan kuvars değerinin ½ si kullanılır.Tridimit: Formülle hesaplanan kuvars değerinin ½ si kullanılır.
Mineral Sınır Değer (mg/m3)
Amorf yapıda (doğal diatomalı toprak içeren ) 80 mg/m⊃3;% SiO2+2
Silikatlar (%1’den az kristal silika içeren)
Mika
Talk (Asbest içermeyen)
Talk (asbest içeren) (***)
Sabuntaşı
Portland Çimentosu
Grafit (Doğal)
Kömür Tozu:
%5 ve daha az SiO2 içeren solunabilir toz 2.4 mg/ m⊃3;
%5’ten fazla SiO2 içeren solunabilir toz    10mg/m⊃3;   
% SiO2+2
İnert veya İstenmeyen Toz
Solunabilir Kısım 5 mg/ m⊃3;
Toplam Toz 15 mg/ m⊃3;
Mineral Lifler lif/cm3 TWA/ZAODÇapı ≤3.5 µm, uzunluğu≥ 10 µm. olan lifler
Taş yünü 3 lif/cm3 5 mg/m3
Fırın Curuf yünü 3 lif/cm3 5 mg/m3
Sentetik Cam yünü 3 lif/cm3 5 mg/m3

)  1910.1000 numaralı OSHA standardına paralel olarak hazırlanmıştır.

(**) 6331 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan mevzuatın uygulanmasında uluslararası kuruluşlarca yayımlanmış sınır değerler de

dikkate alınabilir.

(***) 25/1/2013 tarihli 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen değer alınmalıdır.

 

(1)       CAS               :   Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası.

(2)       mg/m3             :   20 0C sıcaklıkta ve 101,3 kPa (760 mm cıva basıncı) basınçtaki 1 m3 havada bulunan                               maddenin miligram cinsinden miktarı.

EK-2

PNÖMOKONYOZ TANI ŞEMASI

 pnömokonyoz tanı şeması

*İşyeri ortamında toza maruziyet öyküsü incelenirken çalışanın; ayrıntılı meslek öyküsü alınmalıdır (En son yaptığı ve daha önce çalıştığı işler, çalıştığı bölümler, kullandığı ve çalıştığı ortamdaki maddeler, iş dışı uğraşları, alışkanlıkları sorgulanmalıdır).

** PA akciğer grafisinin (en az 35x35cm) veya dijital akciğer radyografilerinin değerlendirilmesi, Yönetmelik kapsamında okuyucular tarafından yapılır.

*** Okuyucular tarafından pnömokonyoz olgusu ya da şüphesi biçiminde kabul edilen ve işverene bildirilen çalışanlar, meslek hastalıkları tanısı koymakla yetkili hastaneye sevk edilir.

EK-3

 ILO ULUSLARARASI PNÖMOKONYOZ DEĞERLENDİRME KATEGORİSİ ÇİZELGESİ

0.   Kategori 0/- 0/0 0/1
I.   Kategori 1/0 1/1 1/2
II.   Kategori 2/1 2/2 2/3
III.   Kategori 3/2 3/3 3/+

EK-4

ILO ULUSLARARASI PNÖMOKONYOZ RADYOGRAFİLERİ

SINIFLANDIRMASI EĞİTİMİ SERTİFİKASI