05417812781 0850 888 85 71 info@nvakalite.com Harita
İletişime Geçin WHATSAPP +9 05417812781

Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhüdümüz

Genel Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhüdümüz

-  NVA Kalite Yönetimi ISO/EN 17021-1:2015 standardı doğrultusunda; bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik ve dürüstlük esaslarına dayanarak ilgili tüm taraflara eşit mesafede durarak ayrım gözetmeyeceğini,

NVA Kalite gizlilik ilkesine bağlı olarak belgelendirme faaliyetlerinde görev alan personel, denetçi, uzman ve komitelerin kararlarını etkileyebilecek her türlü siyasi, ticari, mali ve diğer baskılardan bağımsız olarak faaliyet göstereceğini,

-  Belgelendirme hizmetlerinde hiçbir kişi/kurum/kuruluşa herhangi bir konuda ayrımcılık yapmayacağını, hizmetlerinin tüm aşamalarında adil, bağımsız, tarafsız ve objektif olacağını,

-  Faaliyetlerimiz kapsamında üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zarar veta risklere karşı önlemleri aldığını,

-  Mali sağlamlığı ve mali kaygılardan uzaklığı sağladığını, bu konuda finansal denetimleri periyodik olarak Tarafsızlığı Koruma Komitesi tarafından yapıldığını, gerekli durumlarda şirket ortaklarının kişisel ma varlıklarını NVA Kalite için kullanacağını,

-  Yapılan tüm belgelendirme ve muayene faaliyetlerinin Tarafsızlığı Koruma Komitesi denetimine açık olacağını,

-  Tarafsızlığı zedeleyecek herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmaması için faaliyetlerini kapsamında danışmanlık yapmayacağını,

-  Belgelendirme faaliyetlerinde çıkar çatışmalarını yönemek amacıyla potansiyel bütün çıkar çatışmalarını analiz ettiğini, çıkar çatışmalarına yönetlik her türlü potansiyel durum için gerekli önlemleri alacağını,

NVA Kalite şirket sahiplerinin ortak olduğu veya bir şekilde ticari ilişkisi olduğu kuruluşların belgelendirme işleminin yapılmayacağını,

-  Belgelendirme hizmetleri talebinde bulunan kuruluşların NVA Kalite ücret ödemelerinin, belgelendirmeye hak kazandıkları anlamına gelmediğini,

NVA Kalite çıkar çatışmasının olmaması için son iki yılda ticari ilişkisi, danışmanlığı veya tarafsızlığı riske atacak bir durumla karşılaşıldığında ilgili personelin üst yönetimde dahil belgelendirme prosesinde buuludurlmayacağını,

NVA Kalite yönetim sistemleri belgelendirmesi hizmeti sunan bir kuruluşun belgelendirmesini yapmayacağını,

NVA Kalite’de belgelendirme ile ilgili kararların denetim yapanlardan farklı, mesleğinde uzman tarafsız ve bağımsız kişilerce alınacağını,

NVA Kalite süreçlerinin ilgili aşamalarında komitelerin bağımsız karar mercii olduğunu ve Üst Yönetiminin tüm komite kararlarına uyacağını,

NVA Kalite olarak belgelendirmiş olduğumuz kuruluşlar da dahil olmak üzere hiçbir kuruluşa iç tetkik önermeyeceğini ve sağlamayacağını,

NVA Kalite Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası mevcuttur. NVA Kalite Yönetim Kurulu da dâhil olmak üzere tüm çalışanlarını, hizmet verdiğimiz firmaları ve çalışanlarını, tedarikçi, danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dâhil olmak üzere NVA Kalite adına görev yapan kişi ve kuruluşları (iş ortakları) kapsamaktadır.

-  Kuruluşlara ait her türlü bilgi, belge ve dökümanın gizliliği ve güvenliğinin sağlanacağını taahhüt eder.