05417812781 0850 888 85 71 info@nvakalite.com Harita
İletişime Geçin WHATSAPP +9 05417812781

Müşteri Memnuniyeti Anketi

Müşteri Memnuniyeti Değerlendirme Anketi

 

NVA Kalite “ISO/IEC17021 Sistem Belgelendirme için Genel Şartlar Standardı’ na uygun olarak sürdürdüğü kalite yönetim sisteminin geliştirilmesinde, müşteri taleplerine açıklık kazandırılması amacıyla müşterilerden gelen her türlü bilginin sisteme yönelik katkısı göz önünde bulundurulmakta ve müşterilere iyi bir iletişim kurulması hedeflenmektedir.

In the development of the quality management system that NVA Quality maintains in accordance with the "General Conditions Standard for ISO / IEC17021 System Certification", the contribution of all kinds of information from customers to the system is taken into consideration in order to clarify customer demands and it is aimed to establish a good communication with customers.

 

Müşterilerimizin memnuniyetini, beklentilerini daha net bir şekilde algılamak ve eksiklerimizi tespit ederek gereklerini yerine getirmek ve iç/dış müşterilerimize daha iyi hizmetin sunulmasında önemli veriler elde etmek için Müşteri Memnuniyeti Anket Formunu size sunmuş bulunmaktayız.

Elinizdeki bu formdaki tüm soruları cevapladıktan sonra tarafımıza fakslamanızı (0212 855 58 98) ya da e-posta (info@nvabelge.com) atmanızı rica ederiz.

We have presented the Customer Satisfaction Survey Form in order to perceive the satisfaction and expectations of our customers more clearly, to identify our shortcomings and to fulfill their requirements and to obtain important data in providing better service to our internal / external customers.

After answering all the questions in this form, please send us a fax (0212 855 58 98) or e-mail (info@nvabelge.com).

 

Memnuniyet Dereceniz

(5: Çok iyi, 4:İyi, 3:Orta , 2:Kötü, 1:Çok kötü)

(5: Very good, 4: Good, 3: Medium, 2: Bad, 1: Very bad)

5

4

3

2

1

1 - Verilen hizmetler ile ilgili bilgi talep edildiğinde tatmin edici cevaplar alınıyor.

Satisfactory answers are obtained when information is requested about the services provided.

2 - Aldığınız hizmetlere yönelik şikayetler dinleniyor ve zamanında çözümleniyor.

Complaints about the services you receive are listened to and resolved on time.

3 - Denetim raporlarının içeriği anlaşılır ve kapsamlıdır.

The content of the audit reports is clear and comprehensive.

4 - Denetim işlemleri belirtilen zaman içinde tamamlanıyor.

The inspection process is completed within the specified time.

5 -  Verilen denetim hizmeti etkindir.

The provided inspection service is effective.

6 - Çalışanların müşteriyle iletişimleri uygundur.

Employees' communication with the customer is appropriate.

7 - Verilen hizmetler güvenilir niteliktedir.

The services provided are reliable.

8 - Tarafsızlık, gizlilik ve dürüstlük ilkelerine özen gösteriliyor.

The principles of impartiality, confidentiality and honesty are respected.

 

 

 

 

 

9 - Çalışmak için tekrar bizi seçer misiniz?

Would you choose us again to work?

 Evet / Yes

 Hayır / No

10 - Tüm bu unsurların dışında bizlere tavsiye edeceğiniz ya da belirtmek istediğiniz herhangi bir konu varsa lütfen belirtiniz. / In addition to all these elements, please specify if there is any topic you would like to recommend or specify.

 

* Bu anket ile NVA Kalite’nin müşterilerine sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesine bulunduğunuz katkıdan dolayı sizlere teşekkür ederiz.

* We thank you for your contribution to the improvement of the services NVA Quality offers to its customers with this survey.

Firma adı / Company Name:

 

İlgili kişi / Related person:

 

E-posta adresi / E-mail address:

 

Telefon / Telephone:

 

Tarih/ Date:

 

İmza ve Kaşe / Signature and Stamp: