05417812781 0850 888 85 71 info@nvakalite.com Harita
İletişime Geçin WHATSAPP +9 05417812781

Yaşadığımız çevrenin kalitesini ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen önemli faktörlerden biri de gürültüdür.

Gürültü: Hoşa gitmeyen, istenmeyen, rahatsız edici ses olarak tanımlanır.

Ses : Doğada canlıların işitme organları tarafından algılanabilen titreşimlerdir.

Ses ölçülebilen genel bir kavramdır,gürültü ise özel bir kavramdır ve kişiye göre değişim göstermektedir. Yani her ses gürültü olarak adlandırılamaz. Kimilerinin severek ve eğlenerek dinlediği müzik diğerlerini rahatsız edebilir.

Detaylı İncele

İç Ortam Gürültü Ölçümü: El Tipi Ses Seviyesi Ölçme Cihazı İle Gürültü Ölçümü TS 2607 ISO1999:1990, Gürültü Yönetmeliği

Dozimetrik Gürültü Ölçümü: Gürültü Kaydediciler ile kişisel gürültü maruziyetinin ölçülmesi TS ISO 9612, Gürültü Yönetmeliği

Gürültü Haritası: Gürültü Haritası Programları ile gürültünün değerlendirilmesi, Gürültü Yönetmeliği

Ölçüm noktaları: yerleşim planı üzerinde gösterimi

*Gürültü Ölçümü Periyodu: İç Ortam Gürültü Ölçümü ve Dozimetrik Gürültü Ölçümü Gürültü Yünetmeliğine göre yılda en az 1 kez yaptırma zorunluluğu vardır.

Detaylı İncele
  • Neden Gürültü Ölçümü Yaptırmalıyız
  • Gelen bir şikayeti değerlendirmek için gürültü ölçümü
  • Yasalara uygunluğu denetlemek için
  • Maruz kalan kişi sayısını belirleme
  • Araştırmalar
  • Kalibrasyon doğrulama
  • Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu
  • Gürültü Haritasının çıkarılması
  • Alınan önlemlerin etkinliğini değerlendirmek için

Gürültü ölçümü yaptırmalıyız.

Detaylı İncele

Gürültü Ölçümüne başlamadan önce, hata yapılmaması, para ve zaman kaybı yaşanmaması için gerekli ön hazırlıklar yapılmalıdır;

Gürültü Ölçümünün Planlanması:

Ölçüme başlamadan önce ölçüm yapılacak gürültü kaynağı, gürültüye maruz kalan yapı hakkında gerekli bilgiler toplanmalıdır. Gürültü ölçümleri öncesinde gürültünün hangi amaçla, ne şekilde, ne kadar süre ile değerlendirileceği, değerlendirme zaman dilimi konularında bir planlamanın yapılması büyük kolaylık sağlar.

Ölçüm Sistemlerinin Hazırlanması:

Ön kontroller :

Saha ölçümlerine geçilmeden önce bazı kontrol ve hazırlıkların yapılması gerekmektedir. Bunlar arasında ölçüm cihazı donanımının kontrol edilmesi, batarya durumlarının gözden geçirilmesi gibi işlemler yer almaktadır. Ayrıca, ekipmanın kontrolü yapılmalı, doğruluğunu test etmek amacıyla cihaz kalibratörü ile kalibrasyonu yapılmalı, gürültü kaynağı, gürültüden etkilenen alanlar ve gürültünün yayılım yolları hakkında gerekli bilgiler toplanmalı, araştırmalar yapılmalıdır.

Detaylı İncele

Gürültü Ölçüm Cihazları

gürültü ölçüm cihazıMikrofon, rüzgârlık, kablo ve kaydediciler IEC 61672-1:2002 de anlatılan Tip 1 ve Tip 2 standartlarına uygun olmalıdır. Ses ölçüm cihazlarının özelliklerini tarif eden çeşitli standartlar bulunmaktadır. Ses ölçüm cihazları ile ilgili standartlar arasında iki tanesi önemlidir. Bunlar;

IEC 651: Ses Ölçüm Cihazları ve

IEC 804: İntegral Alabilen Ses Ölçüm Cihazları.

Standartlarına göre;

Tip 1: Büyük bir hassasiyet ve doğrulukla gerek laboratuar koşullarında gerekse sahada ölçümler yapmaya yöneliktir. Birçok ülke standartlarında veya yönetmeliklerinde ölçümün resmi nitelik taşıması için cihazın en az Tip 1 koşullarını sağlaması gerektiği belirtilmektedir.

Tip 2: Genel amaçlı kullanımlar içindir. Sahada kullanılmak üzere düşünülmüştür. Herhangi bir raporlama gerektirmeyen kontrol amaçlı ölçümler için tercih edilebilir. Çevresel gürültü ölçümlerinde yaygın olarak kullanılan ekipmandır. Daha uygun bir fiyata sahiptir. Duyarlılığı +/- 2 dB olup saha çalışmalarında genellikle tercih edilir. Yalnız frekans analizi yapabilme özelliği taşımaması ve iç gürültü seviyesinin birçok alandaki mevcut arka plan gürültü seviyesinden daha yüksek olması en büyük dezavantajlarıdır.

Detaylı İncele

Çevresel Gürültü

Çevresel gürültü ölçülürken, ISO 1996-1’de tanımlandığı şekilde artık ses, incelenen belirli sesler dışındaki diğer sesler her zaman problemlidir. Bunun bir sebebi düzenlemelerin genellikle farklı ses kaynağı tiplerinden kaynaklanan gürültülerin ayrı ayrı ele alınmasını gerektirmesidir.

Endüstriyel tesisler

– Leq ‘nin ölçülmesi

Ses kaynağının oluşturan çalışma şartları sınıflara ayrılmalıdır. Her bir sınıfta, tesisin ses emisyonunun zamana göre değişimi stokastik açıdan kabul edilebilecek şekilde sabit olmalıdır. Bu değişim, değişen hava şartları nedeniyle iletimdeki zayıflamadaki değişimden daha az olmalıdır. Belirli bir çalışma şartında, tesisten yayılan ses emisyonunun zamana göre değişimi, tüm ana ses kaynaklardan yayılan gürültü katkılarını içerecek kadar uzak, ancak hava şartlarının etkilsini en aza indirecek kadar yakın bir mesafede ölçülen 5 dakikalık- 10 dakikalık Leq değerlerinden saptanmalıdır. Ses kaynağı çevrimli ise, ölçme zamanı, çevrimlerin tamamını içermelidir. Kriter aşılmışsa çalışma şartları için yeniden bir sınıflandırma yapılmalıdır. Kriter karşılanmışsa, her bir çalışma şartı sınıfı sırasında Leg ölçülmeli ve frekans herbir çalışma şartı sınıfının süresi hesaba katılarak, nihai Leg hesaplanmalıdır.

Detaylı İncele