05417812781 0850 888 85 71 info@nvakalite.com Harita
İletişime Geçin WHATSAPP +9 05417812781

Toz, denilince aklımıza ilk olarak evlerde temizlik yapan bayanların en büyük sorunu gelir. Fakat toz sadece evde değil günlük yaşantımızda bulunduğumuz her ortamda karşımıza çıkar ve sağlığımızı tehdit eden bir risk teşkil eder.Bazı sanayi dallarında toz işçi sağlığı bakımından ciddi bir tehlikedir, ayrıca bir makine ya da diğer iş ekipmanları ile teması ile arızalanmasına dolayısıyla iş,zaman ve para kaybına sebebiyet verir.Peki kendisi çok küçük fakat önlem alınmaz ise sorunları çok büyük olan bu Toz nedir?

Detaylı İncele

1. Dozimetrik Toz Ölçümü: 

2. Çevre Havası Toz Ölçümü: Çevre Kanununca Alınması Gerekir ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik içeriğinde (Maden Ocakları, Asfalt Fabrikası Tesisleri), Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Filtrelenmesi ve havalandırılması mümkündür.

3. PM 10 Ortamda Toz Ölçümü: Partikül Madde (PM10) Partikül madde terimi, havada bulunan katı partiküller ifade eder.

4. Çöken Toz Ölçümü: Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi ile yapılmıştı.

Detaylı İncele

Toz Ölçümü Metot ve Standartları 

İç Ortam Havasında Toplam Toz Ölçümü: Işık Saçılması Metodu; TS 2361: 1976

Dozimetrik Toz Ölçümü: Gravimetrik Metot; TS 2361: 1976

Ortamda Toz Örnekleme Ölçümleri: EPA Metot 17: 2000; TS EN 13649: 2003

Çöken Toz Ölçümleri: TS 2341: 1976

Toz Ölçümü-Gravimetrik Metot-Optik Yansıtma Metodu: TS 2361; MDHS 96

PM 10 Ölçümü- Gravimetrik Metot: TS EN 12341

Çöken Toz Ölçümleri: TS 2342

Detaylı İncele

Toz Ölçümü Cihazları 

Toz / partikül örnekleme ve ölçüm sistemleri ortam havasında ve baca gazında olmak üzere iki grupta toplanır.

Detaylı İncele

TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işyerlerinde tozdan sorun giderme riski azaltılması ve önlenmesiebilmesi gerekiyor, yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu başkanlığı ve bu işlerde çalışanların tozun etkilerinden korunmalarını sağlamak ve gerekli olan yaklaşımların alınabilmesi için TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ 'nin 5 'de yayınladı;

Detaylı İncele